Kéményseprő feladatainak bővülése

Fontos változás továbbá, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további feladatokkal bővült, amely plusz feladatok 2015. január 1-jétől jelentkeznek.*

Ennek keretében a kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi 2015-től
  • az összekötő elemek (füstcsövezések) ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását,
  • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő-utánpótlás ellenőrzését,
  • a gáztüzelő-berendezések üzemeltetése során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid tartalmának ellenőrzését, valamint
  • gáztüzelő-berendezés esetében a műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését.

Ajánlott kémény építő és kéményseprő: Petrohai Gábor 

                                                                                  Elérhetősége: 0670/200-3801

 

A jogszabályok célja tehát a szolgáltatók szakmai színvonalának egységesen magas szintre emelése, illetve a kéményhasználathoz kapcsolódó élet- és vagyonbiztonság növelése.

Szintén 2012. december 11-én jelent meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet. A jogszabály a közszolgáltató feladatai mellett tételesen leírja az ingatlan tulajdonosára és használójára vonatkozó kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek tekintetében fontos felhívni a figyelmet arra, hogy változott a szabályozás abban az esetben, ha a közszolgáltató a második megadott időpontban sem tudja elvégezni a közszolgáltatást. Ilyen esetben megjelenik a kormány rendeletben rögzített szolgáltatás igénybevételi kötelezettség, azaz az ügyfélnek 30 napon belül igénybe kell venni a szolgáltatást.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényhez kapcsolódva 2012. december 11-én megjelent az annak végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormány rendelet. A jogszabály rögzíti, hogy az egyes közvetlen életveszélyes helyzetek esetén a közszolgáltatónak milyen jelentési kötelezettsége van az elsőfokú építésügyi hatóság, az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, illetve a földgázelosztó felé. Minden ilyen esetben tehát kötelesek vagyunk értesíteni a jogszabályban meghatározott hatóságot, gázelosztót, és felszólítani az ingatlan használóját az üzemeltetés azonnali leállítására. Ennek megtagadása esetén a bírságolási jogkörrel rendelkező tűzvédelmi hatóság megteszi a jogszabályokban rögzített szükséges lépéseket. A közszolgáltatónak hasonlóan kell eljárnia abban az esetben is, ha nem tudja elvégezni a közszolgáltatást, és az ügyfél a második sikertelen munkavégzési kísérlet után a tájékoztatás ellenére sem rendeli meg a közszolgáltatótól a szolgáltatást. Emellett a kormányrendelet egységesítette a szolgáltatás árképzését is.

*kemenysepro.hu